Luovuus ja tuottavuus

Luovax-sivustolla käsittelemme luovuutta ja tuottavuutta, mutta mitä niillä oikein tarkoitetaan?

Luovuus

Luovuus voidaan määritellä eri tavoilla. Lyhyesti määriteltynä luovuus on kokoelma taitoja ja kykyjä, joiden avulla saadaan tuotettua jotain merkittävästi uutta tai ainutlaatuista.

Luovuudella voidaan ajatella olevan kaksi ulottuvuutta: yksilön luovuus ja luova ala, jolla toimitaan. Ilman alan tunnustusta yksilön tuottama teos ei ole kulttuurisesti merkittävä eikä siten määritelmän mukaan luova.

Toisaalta kaikki pienet ja yksinkertaisetkin asiat, joita teemme voidaan ajatella olevan luovuuden ilmentymiä. Koska jokainen meistä on ainutlaatuinen, teemme päivittäin asioita tavoilla, joita ei ole ennen nähty eikä tulla enää näkemään. Jokainen tekomme muokkaa maailmaa eteenpäin uuteen suuntaan.

Luovuus on jännittävä yhdistelmä vanhaa ja uutta. Sanassa luovuus näemme osat luovu ja uus. Rakennamme vanhan päälle, mutta jostain on luovuttava, jotta on tilaa uudelle.

Tuottavuus

Perinteinen tuottavuuden määritelmä on tuotoksen suhde panokseen. Tärkein panos, jonka voimme luovalle työlle antaa on aika. Luovan työn yhteydessä tuottavuus on siis kyky tuottaa merkityksellisiä teoksia nopeasti. Työnteon tehokkuus johtaa korkeaan tuottavuuteen.

Emme halua vain hetkellistä tuottavuutta, vaan jatkuvaa tuottavuutta säilyttäen myös tuotosten laadun korkeana. Tämä onkin yksi tuottavuuden haasteista: kuinka ylläpitää tai jopa parantaa laatua, kun tekemiseen käytetty aika lyhenee?

Tuottavuuteen kuuluvat olennaisesti ajankäyttö, motivaatio, jatkuva oppiminen ja tekemiseen keskittyminen.

Kommentoi ensimmäisenä

Vastaa